Internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Program wieloletni: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”

Obszar tematyczny 2 - Bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska. Zadanie 2.2 - Opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych

Uwaga: trwa testowanie systemu i weryfikacja danych, dlatego nie wszystkie dane mogą wyświetlać się prawidłowo.